Bizalmi vagyonkezelő szakirányú továbbképzési szak

A képzés teljes neve:

Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász (A) Bizalmi vagyonkezelő specialista (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés fő célja a 2014. évi XV. törvény (a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól) alapján a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a vagyonkezelési jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.

Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek a vagyonrendelőkkel és jogosultakkal való együttműködés során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni.

A bizalmi vagyonkezelők képzése mind a Polgári Törvénykönyvben, mind a BVtv.-ben leírtak alapján elérendő célok érdekében kellő mértékben tájékoztatni a leendő szerződő felet, képesek lesznek a bizalmi vagyonkezelési kötelezettségének hatékonyabb teljesítése érdekében a feladatokat kiszervezni, az óvatos hasznosítás figyelembevételével vagyonnövekedést elérni, nyilvántartást vezetni a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról, valamint kellő tájékoztatást nyújtani az ellenőrző hatóságnak.

További információ

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem